Slapend dienstverband WWZ ? - De wekker iets verzet !

Half november jl. heb ik een artikel geplaatst met betrekking tot de WWZ reparatiewetgeving die als doel heeft om de verplichte transitievergoeding bij opzegging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid te compenseren uit de algemene middelen van het Awf (zie ook: https://www.linkedin.com/pulse/slapend-dienstverband-na-arbeidsongeschiktheid-de-meer-van-der?trk=prof-post ) . Daarin was opgenomen dat de wetgever er naar streefde de reparatie in te laten gaan op 1 januari 2018 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de invoeringsdatum van de transitievergoeding. Dat was de stand van zaken per medio november 2016.

Minister Asscher heeft zich in het kader van controle op de voortgang van de WWZ verplicht tot het periodiek uitbrengen van verslag aan de Tweede Kamer, hetgeen plaats vindt in de vorm van zgn. 'voortgangsbrieven'. De meest recente brief dateert van 1 december 2016 ( voor de liefhebber: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/01/derde-voortgangsbrief-wwz ) en daarin wordt aangegeven dat 1 januari 2018 toch geen haalbare kaart blijkt. In plaats daarvan wordt er een jaar doorgeschoven en opteert de minister nu voor 1 januari 2019. De terugwerkende kracht blijft onveranderd.

De reden voor het uitstel schrijft de minister toe aan het UWV omdat de voorgenomen compensatieregeling zoveel impact zou hebben op de ( digitale) processen bij UWV, dat ruim een jaar voorbereidingstijd blijkbaar niet genoeg is. Toch jammer dat de minister destijds dan niet ook wat meer tijd en voorbereiding heeft genomen alvorens de WWZ op te tuigen en in te voeren.

De gevolgen van het uitstel zijn volgens de minister beperkt omdat de transitievergoedingen sowieso met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd worden. Dat zal zo zijn, maar meest waarschijnlijk is dat werkgevers toch boter bij de vis zullen willen hebben en die transitievergoedingen niet gaan voorschieten als ze niet beschikken over een overschot aan liquiditeit . Ergo, ondanks het risico dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens een slapend dienstverband plots weer kan aankloppen bij de formele werkgever, zal menig werkgever dat risico verkiezen boven het voorschieten van de vergoeding. Het aantal slapende dienstverbanden zal aldus de komende jaren eerder toe- dan afnemen. Jammer, want dat fenomeen is een juridisch gedrocht.

Het orginele artikel kunt u vinden op: https://www.linkedin.com/pulse/slapend-dienstverband-wwz-de-wekker-iets-verzet-roger-van-der-meer?trk=prof-post

 

 
   « Producten overzicht