Arbeidsrecht

Zoek u een advocaat in arbeidsrecht?

Op het gebied van het arbeidsrecht bestaat er een specialisatie sinds 1992 en kunt u terecht voor alle zaken die te maken hebben met het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten , ontslag krijgen en geven (op staande voet) , vaststellingsovereenkomsten (einde met wederzijds goedvinden) , reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen , relatiebedingen , discriminatie en privacy op de werkvloer , CAO kwesties waaronder interpretatie van CAO’s en het overleg met werkgevers en vakbonden. Daarnaast bestaat er veel ervaring met het opstellen van huishoudelijke reglementen , advies over en aan  ondernemingsraden ( OR ) ,  alsmede het begeleiden van het instellen van een ondernemingsraad inclusief de begeleiding van de verkiezingen. 

Mede door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ( WWZ ) zijn er veel zaken veranderd binnen het arbeidsrecht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier van procederen en de nieuwe (on) mogelijkheden daarin , maar ook ontwikkelingen op het gebied van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de transformatie in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Er gelden andere schakelbepalingen , er gelden nieuwe regels met vergoedingen zoals de transitievergoeding en werkgevers moeten alert zijn op de problematiek bij het wel/niet opzeggen van arbeidsovereenkomsten na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Lexcellent is hier in thuis.

Vanuit Lexcellent zijn zeer veel werknemers begeleid bij hun ontslag of exit traject. Daaronder veel bestuurders van (beursgenoteerde) ondernemingen ,  al dan niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of een management overeenkomst en al dan niet met een statutaire aanstelling.