PUBLICATIES

 • Slechte mop levert werknemer ruim 40k op!

  Een proto type voorbeeld van de voor een werkgever verkeerde afloop van een gegeven ontslag op staande voet. Vrijwel alle elementen die slecht konden uitpakken voor de werkgever deden zich voor en de nieuwe WWZ wetgeving speelde hierin een voor de werknemer gunstige rol. (voor de uitspraak: Rechtspraak.nl ; ECLI:NL:RBMNE:2016:6938 ) . Wat was de situatie? ...

  Lees meer ....

 • Slapend dienstverband WWZ ? - De wekker iets verzet !

  Half november jl. heb ik een artikel geplaatst met betrekking tot de WWZ reparatiewetgeving die als doel heeft om de verplichte transitievergoeding bij opzegging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid te compenseren uit de algemene middelen van het Awf (zie ook: ) . Daarin was opgenomen dat de wetgever er naar streefde de reparatie in ...

  Lees meer ....

 • Slapend dienstverband na arbeidsongeschiktheid? Transitievergoeding? - De wetgever wordt eindelijk wakker!

  Een van de grotere missers ( er zijn er meer) in de Wet Werk en Zekerheid ( WWZ ) : Als ondernemer betaal je eerst minimaal twee jaar het loon door aan een blijvend arbeidsongeschikte werknemer en investeer je ook nog eens aanmerkelijke bedragen in de arbeidsdeskundige en ( arbo ) medische begeleiding gedurende die twee jaar. Onvoldoende inspanning door de ...

  Lees meer ....